Begreppsförståelse, häfte 10-pack

Begreppsförståelse, häfte 10-pack

I lager
270 kr
Exkl. moms

Från, antal Rabatt
5 20%

Barn behöver ord och begrepp för att förstå världen. Ord och begrepp lärs in i olika konkreta situationer tillsammans med vuxna och barn. Det är extra viktigt att se till att barn i språklig sårbarhet är väl rustade med ord och begrepp när de börjar skolan. De kan behöva en särskild språkpedagogisk insats. 

Beskrivning

Barn som saknar viktiga grundläggande begrepp riskerar att få svårigheter när de börjar i skolan. Kartläggningen Begreppsförståelse är en hjälp i arbetet med att planera aktiviteter om begrepp under det sista året i förskolan och de första i skolan.

För att en kartläggning ska genomföras måste man ha en plan för åtgärder. Utan åtgärder bör kartläggningen inte genomföras. Kortfattade principiella råd om hur man kan arbeta med begrepp finns i vägledningshäftet. Det kommer längre fram att finnas mer via länk här i webbutiken. Författarna rekommenderar att man använder materialet tidigt på hösten (september/oktober), för att sedan systematiskt skapa förutsättningar för alla barn i gruppen att, oberoende av språkliga förutsättningar, få möjlighet att tillägna sig begreppen. 

Materialet delar in de grundläggande begrepp som prövas i tolv olika kategorier. Syftet är att få information om vilka barn som behöver hjälp att få dessa nödvändiga kunskaper.

Materialet Begreppsförståelse kan kompletteras med ett vägledningshäfte för genomförandet och en berättelsebok, Brummis äventyr, för att levandegöra några av de ord och begrepp som är viktiga.

Begreppsförståelse är ett ursprungligen norskt material som används även i Danmark. Materialet har prövats ut på 546 en-och flerspråkiga förskole- och skolbarn i Norge. Författare är en psykolog, Olav Lunde, och en logoped, Inger Kristine Løge. Begreppsförståelse är översatt och bearbetat till svenska av Maria Frylmark och Astrid Frylmark. Materialet gavs tidigare ut av Nypon förlag.
 
En bunt innehåller 10 ex à 16 sidor.
 

Klicka här för att komma till manualen

Klicka här för att komma till Brummis äventyr, sagor med begreppsinnehåll

Det finns ett fånigt tryckfel på första sidan, där står för mycket vid bilden av elefanten. Det ska bara stå: "Titta på elefanten."

Produktdetaljer

SKU
B061
Författare
Olav Lunde, Inger Kristine Løge
Översättare
Maria Frylmark och Astrid Frylmark
Omfång
10 ex à 16 sidor

Kunder som köpt denna produkt köpte också: