Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL
Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL
Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL
Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL
Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL
Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL
Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL
Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL
Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL
Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL
Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL
Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL
Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL
Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL

KAMEL, Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL

I lager
2 550 kr
Exkl. moms

Traditionella test och material kan inte användas för att ta reda på om personer med svenska som andra språk har dyslexi eller andra inlärningshinder. KAMEL är ett kartläggningsmaterial utformat just för denna grupp.

För att lättast möjligt komma igång rekommenderas en metodkurs. Tidigare anordnades heldagskurser i Uppsala och på andra håll i landet. Efter pandemins utbrott har dessa ersatts med en webbaserad utbildning som kan genomföras med stor flexibilitet. Antingen två korta webbmöten med självstudier där emellan, eller två halvdagar med någon veckas mellanrum. Flera kommuner har bokat egna webbarrangemang. 

Information och anmälningsuppgifter till kursen om KAMEL hittar du här.

Beskrivning

Den svenska versionen av KAMEL har tillkommit genom ett samarbete med fil.dr. Anne Margaret Smith, som är lärare i engelska som andra språk. Anne Margaret har arbetat i många delar av världen och även med nyanlända hemma i England. Under senare år har Anne Margaret utvecklat CAML, Cognitive Assessment for Mulitlingual Learners. CAML finns i sitt originalutförande i en version för vuxna och en för barn och unga. Dessa kombineras i den svenska versionen. 

Genom olika finurligt utformade uppgifter görs en kartläggning av elevens möjligheter och hinder trots att man inte har språket gemensamt. Den svenska versionen kombinerar alltså CAML+ och CAML-Y och inrymmer olika alternativ beroende på elevens skolbakgrund. Den kan användas oberoende av ålder, från 6-7 år och uppåt. Förutom en tryckt manual och en mapp med diverse åskådningsmaterial medföljer också ett USB-minne med kopieringsunderlag för arbetsprotokoll, instruktionsfilmer mm.

Uppgifterna är oftast uppdelade i tre versioner, kallade L, M och H. Tänk utifrån mängden skolerfarenhet och inte utifrån ålder! L-versionen kan användas tillsammans med en vuxen som har liten eller ingen skolerfarenhet. Materialet fungerar för både vuxna och barn.

I KAMEL-materialet ingår

  • manual
  • plastficka med bildmaterial som samtalsstöd och för olika uppgifter
  • påse med föremål för att kartlägga visuellt minne
  • usb-minne med ca 80 olika filer: arbetsprotokoll, instruktionsfilmer, samtalsstöd mm
  • på usb-minnet även minipresentationer av Anne Margaret Smith för varje nytt område som kartläggs (dessa miniföreläsningar hålls på engelska)
  • I den svenska versionen finns några tillägg om språkstörning av Astrid Frylmark

Anne Margaret Smith har föreläst i Sverige vid flera tillfällen och hennes material är grundat på både forskning och gedigen praktisk erfarenhet.

Jag, Astrid Frylmark, som har översatt och bearbetat till svenska, har lång erfarenhet av språkstörning, dyslexi och NPF. Jag är imponerad över materialets mångsidighet och hur bra KAMEL har visat sig fungera i praktiken. Jag är också stolt och glad över förtroendet att ha fått göra den svenska versionen.

Du kan också boka utbildning om KAMEL direkt här i webbutiken. Länk här!

Inget lösenord

Välkomna!

 

 

KAMEL kan användas i sammanhang och miljöer där bristen på ett gemensamt språk utgör ett hinder för traditionell testning.

 
KAMEL skiljer sig från formella test på tre viktiga sätt:

1) Kartläggningen kan användas oavsett vilken kunskapsnivå eleven har på svenska.
 
2) Kartläggningen är huvudsakligen kvalitativ. Elevens respons eller reaktion på uppgiften är lika viktig som andelen rätta svar. Självklart kan det ändå vara viktigt att notera om en individ presterar bättre eller sämre på en given uppgift. Därför finns förslag på hur resultaten skulle kunna tolkas till varje uppgift.
 
3) KAMEL kan användas antingen av klasslärare eller sakkunnig (speciallärare, specialpedagog, logoped, psykolog etc.). Allra bäst är om kartläggningen sker i samverkan. De mest pålitliga resultaten får man genom samarbete.
 
Kartläggning med KAMEL gör det möjligt att planera lämpliga stödåtgärder för en enskild elev. KAMEL kan också utgöra en del i en mer omfattande utredning.
 

Produktdetaljer

SKU
B054

Du kanske också gillar

Kunder som köpt denna produkt köpte också: