Hörsel / auditiv perception

Med eller utan hörselnedsättnng - lyssnandet är en viktig konst och att lyssna uppmärksamt behöver många barn och elever träna på.