Astrid Frylmark har lång och gedigen erfarenhet av utredning och behandling, både som anställd och vid egen mottagning. Vårdavtal med landsting saknas, varför utredningar görs i liten utsträckning på skolors uppdrag eller privat. När pandemin började upphörde mottagningsverksamheten.

Astrids huvudområden är:

Utredning av språk, läsning och skrivning hos skolbarn och vuxna

Utredning av räknesvårigheter/dyskalkyli

Sen eller avvikande språkutveckling hos förskolebarn

Röstproblem

Talsvårigheter hos barn och vuxna

Afasi 

 
Givetvis följs Svenska Logopedförbundets yrkesetiska riktlinjer i allt kliniskt arbete.