Afasi och dysartri

Här finns informativ läsning för anhöriga och träningsmaterial som kan användas hemma, hos logopeden och i afasigruppen.