Svenska Trugs
Svenska Trugs
Svenska Trugs
Svenska Trugs
Svenska Trugs
Svenska Trugs
Svenska Trugs
Svenska Trugs
Svenska Trugs
Svenska Trugs

Svenska Trugs

I lager
684 kr
Exkl. moms
Variant
Kundgrupp


Genom att spela Trugs tillsammans ger du ditt barn eller elev de bästa förutsättningarna för en god lässtart, eller extra träning för den som behöver.

Beskrivning

Trugs låda 1 och 2 är slutsålda och vi arbetar för att färdigställa vår nya upplaga. Låda 1 kommer att bli färdig först. Den nya upplagan får ännu fler kort men i en smartare, mindre låda.

Hoppas ni tills lådan är klar har nytta av kortlekarna med sj- och tj-ljud samt lässpelen Omaka par och Ordfamiljer!

Trugs är roliga lässpel som följer barnets utveckling. Trugs står för "teach reading using games" och är skapat för svenska språket av Astrid Frylmark och Ingrid Häggström efter ett engelskt original. Spelen passar lika bra oavsett ålder och är därför mycket lämpliga för elever som behöver reparera en havererad läsinlärning.

Det finns två olika lådor med ökande svårighetsgrad. Ingen av lådorna innehåller ord med tj-, sj-, ng- eller oregelbundet stavade j-ljud. Utmaningarna med sj- och tj-ljud finns som separata kortlekar.

Låda 1, läsnivåerna 1-5. Spelen är uppbyggda alltifrån korta, ljudenligt stavade ord till mer komplexa och längre ord i de högre nivåerna. Det börjar med enkla ord som tal och såg. Till de svårare orden i låda 1 hör sprakar och skolväska. Trugs låda 1 passar nybörjare och osäkra läsare. I lådan finns, förutom korten, ett instruktionshäfte, ett läshäfte och ett kartläggningshäfte.

Låda 2, läsnivåerna 6-10. Spelen passar elever som behöver förstå systemen bakom dubbla konsonanter, förstavelser, ändelser och sammansatta ord. Nivå 6 börjar med ord som hal, hall och hals. Till de svårare orden i låda 2 hör jordgubbsglass och tredjepristagare. 

Efter låda 1 och 2 finns tre separata kortlekar med sj-, tj-, och både sj- och tj-ljud. De finns som en egen produkt här i webbutiken. Se också de engelska originalspelen här i butiken!

 

I VARJE LÅDA:

20 spel – 450 kort
Spelen är konstruerade i fem läsnivåer med ökad svårighetsgrad. Varje nivå omfattar fyra olika spel Gissa, Matcha, Plocka och Spåna. Spelen ska spelas i just denna ordningsföljd, från nivå 1 till nivå 5, för att stegvis öka svårighetsgraden. Spelen har medvetet gjorts korta för att få omväxling och därmed hålla kvar spelarnas intresse och motivation. Alla ord som ingår i spelen ska läsas högt. Spelen är uppbyggda alltifrån korta, ljudenligt stavade ord till mer komplexa och längre ord i de högre nivåerna.


Ett läshäfte 
I läshäftet finns en sammanhängande berättelse. Orden från varje läsnivå övas i löpande text.

Ett kartläggningshäfte 
I kartläggningshäftet finns texterna från läshäftet. Kartläggningshäftet ger underlag för pedagogen att följa läsarens framsteg över tid.

Ett instruktionshäfte
I instruktionshäftet finns bl.a. en teoretisk bakgrund där de svenska språkljuden beskrivs. En jämförelse görs mellan det svenska och engelska språkets ljudmässiga konstruktion. Läsprocessen förklaras och sätts i relation till trugs olika kortspel.
De fem läsnivåerna presenteras ingående och strukturen som trugs bygger på framgår klart och tydligt.
En grundlig instruktion ges till varje spel.

  

Observera att det är olika pris för privatpersoner och skolor.  
V.g. välj mellan samtliga alternativ nedan.

 

Har du ett barn som håller på att lära sig läsa?
Det är stort både för barnet och dig när de första orden ljudas samman. Ett barn som läser ett okänt ord har kommit till insikt om hur språkljuden kan representeras av bokstäver. Det är en kod som ska knäckas. Läsflyt måste övas.
 
Genom att spela trugs tillsammans ger du ditt barn de bästa förutsättningarna för en god lässtart! Trugs är roliga lässpel som följer ditt barns läsutveckling. Trugs kräver inte någon förberedelse och det ges också goda möjligheter till en trevlig gemensam aktivitet mellan dig och ditt barn.
 
Öva läsflytet – skapa lästillfällen - spela trugs tillsammans!
 
 
Har du ett barn som kämpar med läsningen?
En del barn börjar tidigt chansa sig fram i texten, andra fastnar i ett omständligt tragglande och några tappar lusten. Många med stora lässvårigheter behöver så småningom också lära sig andra arbetssätt för att få del av texter.
 
Men det är också viktigt att arbeta vidare med den lästekniska grunden. Då kan ni spela trugs! Kortspelen leder till ökad lästeknisk skicklighet (avkodning) på ett genomtänkt och systematiskt sätt.
 
Det är roligt att spela kort tillsammans, och trugsspelen passar alla åldrar. Att spela trugs med sitt barn är ett bra sätt att stärka läsningen samtidigt som man har kul tillsammans.
 
 
Till dig som arbetar i skolan
Alla som lär sig läsa måste någon gång komma till insikt om att språkljud representeras av symboler, bokstäver, knäcka koden. I början är läsningen mödosam och långsam. Läsfärdigheten måste övas, olika länge för olika individer, för att så småningom bli automatiserad. Övningen måste varieras. Trugs är väl lämpat för denna typ av träning. I varje klassrum finns elever i behov av extra stöd.
 
Läsinlärningen kan försvåras av olika funktionsnedsättningar som dyslexi, språkstörning, ADHD mm. Trugs är väl lämpat även för dessa elever. Trugs är roliga kortspel, pedagogiskt utformade, strukturerade för svenska språket – eller, originalspelen, för att lära sig läsa också på engelska.
 
 
Om läsning
Läsning sägs bestå av avkodning, förståelse och motivation. Alla delarna behöver finnas med i läsinlärningen. Som förälder kan du stötta alla delarna.
 
AVKODNING är att – helst snabbt och automatiserat – kunna koppla ihop ljud och bokstäver till ord. Spela trugs – det är det här spelen är till för.
 
LÄSFÖRSTÅELSE är att kunna fokusera på innehållet, reflektera och analysera vad man läst. Diskutera innehållet i böcker, läs svårare böcker högt för ditt barn.
 
MOTIVATION hålls uppe när barnet känner sina framsteg. Beröm barnet för försöken, inte bara för resultatet.
 

Produktdetaljer

SKU
trugs_se
ISBN
978-91-633-5816-6
Målgrupp
Från förskoleklass till vuxna
Författare
Astrid Frylmark, Ingrid Häggström
Vikt
1,5 kg

Du kanske också gillar

Kunder som köpt denna produkt köpte också: