ALLA SKA MED - ett observationsmaterial för förskolan

ALLA SKA MED - ett observationsmaterial för förskolan

Finns i lager
390 kr
Exkl. moms
Välj variant/kurs/paket


ALLA SKA MED är ursprungligen ett norskt material som har blivit mycket uppskattat.
Anpassat till svensk förskola av logoped Astrid Frylmark.

Innehåll:

1. Ett observationsschema för förskolan som följer väsentliga delar av barns utveckling - för barnens skull, för föräldrarnas skull och för personalens skull.

2. En manual som förklarar och fördjupar.

3. En webbkurs som introducerar hela personalen på samma gång. OBS pris per avdelning. Ange antal avdelningar när du beställer, läs mer nedan!

4. Bonusmaterial för fördjupning.

Beställ de delar ni behöver!

Det finns också en liten film om materialet, se nedan!

Beskrivning

ALLA SKA MED, och vi behöver uppmärksamma varje barn i förskolan. Barns utveckling är mångfacetterad och förskolan är en viktig arena i barns allmänna, sociala och språkliga utveckling.  

ALLA SKA MED bygger på forskning och praktisk erfarenhet. Materialet är norskt från början och kom till i samverkan mellan förskolorna i Eigersunds kommun och forskare på universitetet i Stavanger. Man ville ha ett snabbt och lättanvänt material för barnobservation inför föräldrasamtalen. Att på ett enkelt sätt observera varje barn systematiskt varje termin är en bra förberedelse inför föräldrasamtalen och ger personalen vägledning för den pedagogiska planeringen. 

Klicka HÄR för att komma till en film som presenterar materialet (7 minuter 54 sekunder). Om du vill veta mer går det bra att kontakta mig för en webbvisning av materialet.

De områden som observeras varje termin är:

 • socioemotionell utveckling
 • lek
 • trivsel
 • vardagsaktiviteter
 • sensomotorisk utveckling
 • språk

Jag, Astrid Frylmark, har gjort en översättning och bearbetning till svenska med utgångspunkt i den svenska läroplanen. Sedan har materialet prövats i förskola och granskats av kollegor. Nu är även bonusmaterialet på plats längre ner här.

De olika komponenterna i ALLA SKA MED:

MANUALEN är på 56 sidor och innehåller följande avsnitt:

 • Att observera barn
 • Att använda ALLA SKA MED
 • Ett kapitel om vartdera av de olika delarna i cirkeln - språk, lek, trivsel etc.
 • Flerspråkiga barn
 • Tre exempel på ifyllda scheman
 • Teoretisk bakgrund

Manualen kompletteras med diverse bonusmaterial, som består av dokument som det finns länkar till längre ner på denna sida. Länkarna tipsar om ytterligare läsning och det finns också en liten film.  

SCHEMAT består av fyra sidor i A4-format. Schemat säljs i buntar om 20 exemplar. Varje schema följer ett barn under hela förskoleperioden. De plockas fram när de används och läggs sedan undan till nästa halvårsobservation. Framsidan ska användas till personuppgifter och baksidan till anteckningar. Mittuppslaget består av tre frågor per intervall 1–2 år, 2–3 år osv. om vart och ett av de sex olika områden som materialet uppmärksammar. Det är rektors ansvar att skapa rutiner som gör att hanteringen av personuppgifter sker i enlighet med läroplanen och lagstiftningen.

INTRODUKTIONSKURSEN fiinns på Astrid Frylmarks kursportal. Kursen går att nå via en personlig inloggning som ni får via Astrid Frylmark, som kontaktar när ni beställer kursen. Kursen består av inspelade föreläsningsfilmer om 3–16 minuter (totalt cirka 2 timmar) samt diskussionsfrågor. Tidigare kursdeltagare föreslår att man avsätter en halvdag för att ha gott om tid för diskussioner.

Inloggningen till kursen öppnas efter överenskommelse om datum och är därefter öppen i två veckor så att även personal som hade förhinder vid den gemensamma genomgången ska kunna få möjlighet att ta del av innehållet. Priset är 600 kr per avdelning i en förskola, markera önskat antal inloggningar. Fler än fem avdelningar? Kontakta för offert!

En specialpedagog skrev så här om kursen: Jag var väldigt nöjd med din kurs: Alla ska med. Du förklarade väldigt tydligt och sakligt kring teoridelen. Jag känner att jag kommer att ha nytta av detta i min yrkesroll. Tack för en bra och innehållsrik kurs.

ALLA SKA MED

har blivit mycket uppskattat i Norge eftersom det täcker viktiga områden och går snabbt och lätt att använda.
De fem författarna är: I K Løge, K Leidland, M R Mellegaard, A H Sleveland Olsen samt T Waldeland.
Översättning och bearbetning till svenska är gjord av Astrid Frylmark. 
 

BONUSMATERIAL (klicka på raderna nedan)

Bilaga 1. ALLA SKA MED - tips om böcker och webbplatser 20220222 (pdf) Här finns länkar till fördjupad läsning som passar för olika delar av manualen

Bilaga 2. ALLA SKA MED - presentation av Cummings fyrfältsmodell (film) Denna teoretiska modell nämns i manualen i avsnittet om flerspråkiga barn men förklaras inte där. Denna lilla film är ett utdrag ur kursen.

Bilaga 3. Statistisk analyse ALLE MED (pdf, norska) Utvärdering av ALLE MED, skriven av en av författarna

Bilaga 4. Bruk av ALLE MED i masteroppgaver (pdf, norska) Mer om utvärderingsprojekt

Bilaga 5. Norsk referenslista (pdf) I den svenska manualen har jag lagt in översättningar till svenska när sådana har funnits. Här finns alla referenser i original.

Bilaga 6. Här finns en liten film som är ett utdrag ur webbkursen. Filmen handlar om Cummings fyrfältsmodell, som i sin tur hjälper oss att tänka på vilken typ av språklig stimulans ett barn behöver.

Produktdetaljer

SKU
K011P-P
Målgrupp
Barnobservation
Förskolan
Författare
Astrid Frylmark
Översättare
Astrid Frylmark
Utgivningsår
2022
Produkttyp
Bok
Digital bok/material
Digital kurs
Häfte
Kurspaket

Kunder som köpt denna produkt köpte också: