Välkommen till ordaf.se - webbutik med produkter för språkutveckling, läsinlärning och dyslexi
Välkommen till ordaf.se - webbutik med produkter för språkutveckling, läsinlärning och dyslexi

Varmt välkommen till min webbutik. Här finns mycket för alla som är intresserade av barns språkutveckling och läs- och skrivinlärning. Både när det går bra och när det finns problem. Böcker och spel är ordnade i olika kategorier - sök efter ålder eller ämne.

I dessa tider har hela min kursverksamhet flyttat till zoom och andra mötesplatser. Information om och länkar till mina kurser för pedagoger, logopeder och psykologer finns under fliken KURSVERKSAMHET. I webbutiken hittar du böcker och material för språkutveckling, samlade kategorivis.
 
För dig som vill veta mer om språkutveckling och dyslexi finns också min sida Språklek. Där finns många texter på olika teman om barn och språk.

 
Astrid Frylmark, leg logoped

SENASTE NYHETER

LUNDAMATERIALET

NYHET - LUNDAMATERIALET

Under ett par år har det inte gått att få tag i Lundamaterialet. Men nu finns kvarvarande exemplar hos oss, tillsammans med diverse bonusmaterial.

Läs mera

KURSER - språkutveckling, läsinlärning och dyslexi

NYA KURSER

Nu är det snart höst. Allt är inte detaljplanerad men de kurser som kan bokas till din skola eller kommun syns under fliken KURSVERKSAMHET.

Läs mera

NYTT MATERIAL - BERÄTTA TILLSAMMANS

NYTT MATERIAL - BERÄTTA TILLSAMMANS

Berätta tillsammans har kommit ut i ny version! Nu finns ännu fler konkreta tips till dig som jobbar med barn mellan 5 och 11 år.

Läs mera

NYTT MATERIAL -ALLA SKA MED - ett observationsmaterial för förskolan

NYTT MATERIAL - ALLA SKA MED

Ett observationsschema för förskolan som följer väsentliga delar av barns utveckling - för barnens skull, för föräldrarnas skull och för personalens skull.

Läs mera

NYTT MATERIAL - BEGREPPSFÖRSTÅELSE

NYTT MATERIAL - BEGREPPSFÖRSTÅELSE

Barn som saknar viktiga grundläggande begrepp riskerar att få svårigheter när de börjar i skolan. Kartläggningen...

Läs mera

KAMEL PÅ FLERA SÄTT!

KAMEL PÅ FLERA SÄTT!

 Det är inte lätt att kartlägga studieförutsättningarna hos en person med annat språk, men betydligt lättare med än utan KAMEL.

Läs mera

ETT URVAL AV VÅRA VERKTYG & MATERIAL