Välkommen till ordaf.se - webbutik med produkter för språkutveckling, läsinlärning och dyslexi
Välkommen till ordaf.se - webbutik med produkter för språkutveckling, läsinlärning och dyslexi

Varmt välkommen till min webbutik. Här finns mycket för alla som är intresserade av barns språkutveckling och läs- och skrivinlärning. Både när det går bra och när det finns problem. Böcker och spel är ordnade i olika kategorier - sök efter ålder eller ämne.

I dessa tider har hela min kursverksamhet flyttat till zoom och andra mötesplatser. Information om och länkar till mina kurser för pedagoger, logopeder och psykologer finns under fliken KURSVERKSAMHET. I webbutiken hittar du böcker och material för språkutveckling, samlade kategorivis.
 
För dig som vill veta mer om språkutveckling och dyslexi finns också min sida Språklek. Där finns många texter på olika teman om barn och språk.

 
Astrid Frylmark, leg logoped

SENASTE NYHETER

NYTT MATERIAL - BEGREPPSFÖRSTÅELSE

NYTT MATERIAL - BEGREPPSFÖRSTÅELSE

Barn som saknar viktiga grundläggande begrepp riskerar att få svårigheter när de börjar i skolan. Kartläggningen...

Läs mera

ELEKTRONISK FAKTURA TILL KOMMUNER

ELEKTRONISK FAKTURA TILL KOMMUNER

Nu har vi möjlighet att skicka elektronisk faktura till kommuner. Vi använder tjänsten via InExchange för att förmedla underlaget i digital form.

KAMEL PÅ FLERA SÄTT!

KAMEL PÅ FLERA SÄTT!

KAMEL, Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande, är ett unikt material. Det är inte lätt att kartlägga studieförutsättningarna hos en person med annat språk, men betydligt lättare med än utan KAMEL.

Läs mera

LÄSSPEL - träna läsning med TRUGS

LÄSSPEL

Det ska vara roligt att träna läsning! Tillsammans med Ingrid Häggström ger jag ut Trugs lässpel som ger verklig effekt på den lästekniska utvecklingen.

Läs mera

BYGGA SPRÅK - ENGELSKA

BYGGA SPRÅK - ENGELSKA

Har dina elever kört fast i engelska? Pröva BYGGA SPRÅK - ENGELSKA. 

Läs mera

KURSER - språkutveckling, läsinlärning och dyslexi

KURSER

Nu är det snart sommar. Hösten är inte detaljplanerad men de kurser som kan bokas till din skola eller kommun syns under fliken KURSVERKSAMHET.

Läs mera

ETT URVAL AV VÅRA VERKTYG & MATERIAL