Astrid Frylmarks aktuella webkurser

Du behöver dator med internetuppkoppling och en ostörd arbetsmiljö, men behöver inte resa. 

Terminens sista KAMEL-kurs börjar den 11 maj. Inbjudan här! 

KAMEL står för Kartläggning Av Mångspråkiga Elevers Lärande. Det är ett material som Ph.D. Anne Margaret Smith (brittisk forskare och specialpedagog) har skapat för att få en uppfattning om de specialpedagogiska behoven hos nyanlända, när man inte har ett gemensamt språk. Traditionella språkliga test fungerar ju inte då. Läs mer om KAMEL i butiken! OBS att webbkurs och material beställs separat.

OBS! Var noga med att kolla din fakturaadress - de  flesta vill numera ha elektronisk faktura. För kommuner är detta obligatoriskt.

V.g. se därför till att faktureringsuppgifterna på din anmälan är korrekta redan från början!

 

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL VÅRT ANMÄLNINGSFORMULÄR FÖR AKTUELLA KURSER!

 
Så här fint omdöme fick KAMEL-kursen från Marianne Lager, Alingsås:

Tack Astrid för en mycket bra kurs med tydligt upplägg och en engagerad föreläsare. Jag kommer att ha stor nytta av materialet och har redan satt igång med några elever som legat i pipeline ett tag. Det här är ett material som jag saknat då jag, som arbetar med svenska som andraspråk, ibland möter elever där jag blir fundersam på vad deras svårigheter egentligen består av. Är det "bara" det nya språket eller döljer sig svårigheter tex inom NPF bakom en språkutveckling som inte går som förväntat? Min erfarenhet som speciallärare gör också att de glasögonen kommer på i mötet med dessa elever. Nu har jag fått ett bra material som kommer att göra en stor skillnad för mig i mitt arbete och förhoppningsvis också för mina elever. Stort tack än en gång och jag ser fram emot nya intressanta kurser!

 

CELF-4-kurserna är också digitala nu.

(Clinical Evaluation of Language Fundamentals) utkom i Sverige år 2013 och är ett omfattande språktest, standardiserat på ett flertal språk. CELF-4 får användas av alla logopeder och psykologer samt av specialpedagog/speciallärare/talpedagog efter särskild utbildning.

 

Kursen för pedagoger är uppdelad på två kursdagar och en uppföljningsdag med hemuppgift (som kräver minst en dags jobb) där emellan. Litteratur ska läsas in före kursen. Du hittar aktuell information om testet och kursen på www.pearsonassessment.se. 

 

KURS FÖR LOGOPEDER VÅREN 2021 MED START 18 MARS. INBJUDAN HÄR.

 

Andra kurser inom Astrids kompetensområde

Nedanstående är kurser som Astrid Frylmark arrangerar ibland och rubriker på studiedagar som är vanliga när Astrid anlitas av kommuner. Kurserna nedan har alltid begränsat antal platser för att ge utrymme för interaktiva inslag så att kursdeltagarna ska få ut så mycket som möjligt av dagen och vara aktiva i lärprocessen.

 

Intresseanmälan:

Det går bra att göra en öppen intresseanmälan genom att klicka här och registrera dina uppgifter och önskemål.

 

BERÄTTA.NU handlar om hur berättandet i tal och skrift utvecklas med och utan språkstörning och är uppbyggd kring praktiska tips. Kursen utgår delvis från böckerna Berätta tillsammans och Berätta.nu men innehåller mer kunskap om språkets och berättandets utveckling och om hur man kan arbeta med berättande tillsammans med barn som av olika orsaker (språkstörning eller flera språk) har språkliga svårigheter.

 

HELA SPRÅKET - HELA TIDEN är kursen som tar vid där en utredning slutar. Hur kan man stärka olika delar av språket hos en elev med språkstörning? Interaktiv kursdag med teori och praktik varvat för dig som arbetar i F-6. Endagskurs.

 

TILLSAMMANS I SPRÅKET. Pragmatik och social kommunikation är ofta bortglömda inslag i en språkutredning, men så viktiga för barnet/eleven! Om observation, kartläggning och åtgärder. i förskola och skola.

 

SAMTAL VID AFASI är en föreläsning för personal i hemtjänst och hemsjukvård om hur man kan överbrygga några av de hinder för kommunikation som afasi ger.

 

TRAS GRUNDKURS är en kursdag för dem som vill få en introduktion i TRAS, förstå varför och hur samt vad man gör för att utveckla barnens språk.

 

TRAS I PRAKTIKEN är en kursdag för dem som har arbetat med TRAS ett par år och som vill få nya idéer för att komma vidare.

 

PÅ VÄG IN I SPRÅKET 0-5 ÅR. Hel- eller halvdagsföreläsning (kväll)  för förskole- och BVC-personal

 

SPRÅKET VID SKOLSTART, endagskurs för förskoleklassens personal. Om det viktiga i att ge språket stöd inför läs- och skrivinlärningen, och om hur man följer upp språket inför läsinlärningen med tanke både på avkodning och läsförståelse.

 

VARFÖR, VAD OCH HUR? SPRÅKLIG KARTLÄGGNING F-6. Många elever behöver anpassningar och/eller vissa individuella insatser utan att det ska till en hel utredning. Det här är dagen som handlar om hur man kartlägger språk, läsning och skrivning för att kunna göra tillvaron i skolan bättre för språkligt sköra elever. Kursdeltagarna får bl.a. en introduktion i materialen Bedömning Av Språk och Testbatteriet. Kursen hålls i Uppsala.

 

TILLTALANDE TILLTAL är en föreläsning, workshop eller kurs för dig som inte gillar att prata inför folk. Kan genomföras individuellt, som kurs eller som arrangemang på en arbetsplats.

 

 

NÅGRA CITAT från tidigare kursdeltagare: 

Lätt att fråga/diskutera. Du har varit en positiv och glad föreläsare.

Lätt att lyssna på. Tack för en innehållsrik dag!

Som "ensamarbetare" i en liten kommun får jag en härlig vitamininjektion!

Allt har tilltalat mig.

Bra innehåll med praktisk förankring.

Strukturerat och överskådligt.

Bra erfarenhetsutbyte och fallbeskrivningar.

Jag är så nöjd så just nu kommer jag inte på något att förbättra. Tiden sätter gräns för diskussionen. Det är ju givande i en så här kunnig och erfaren grupp. Bra stämning, god mat, seriöst och genomtänkt. Tack!" 

Sista passet, sista dagen före lunch - en rysare, men Frylmark presenterade sig själv och sitt arbete med självklar auktoritet på ett sätt som gjorde att vi alla satt på tå och lyssnade.

Mycket bra dag med matnyttig teori och praktik. Jag har mycket med mig hem till vardagen. 

Även Frylmark höll oss vakna med sina kunskaper och med en lagom dos humor. Fantastiskt.