Meningar och berättelser
Meningar och berättelser
Meningar och berättelser
Meningar och berättelser
Meningar och berättelser
Meningar och berättelser
Meningar och berättelser
Meningar och berättelser
Meningar och berättelser
Meningar och berättelser
Meningar och berättelser
Meningar och berättelser

Meningar och berättelser

I lager
980 kr
Exkl. moms


Att utveckla barns berättande är betydelsefullt, både av sociala skäl och med tanke på läsning och skrivning. Särskilt viktigt är det för barn och elever med språkliga svårigheter. 


MENINGAR OCH BERÄTTELSER passar tre olika målgrupper:
- Barn med sen eller avvikande språkutveckling som uttrycker sig i 3-4-ordssatser och behöver komma vidare
- Elever med språkliga svårigheter som har det extra jobbigt med engelska som nytt språk i skola
- Nyanlända elever inom ämnet svenska som andra språk har stor nytta av det strukturerade arbetssätt som materialet erbjuder
 
Från ungefär tre års ålder utvecklas barns förmåga att uppfatta händelseförlopp. Senare förstår de att sammankoppla orsak och verkan, att dra slutsatser av innehållet och att beskriva hur personer och figurer i en berättelse känner sig. Elever med språkliga svårigheter eller med svenska som nytt språk behöver språkligt kunna uttrycka det som händer på bilderna och det som ligger bakom de avbildade händelseförloppen.
 
MENINGAR OCH BERÄTTELSER ger ett unikt stöd för barnets språkutveckling, eftersom allt som händer finns i bild. Tillsammans kan man sätta ord på det som syns och sedan arbeta vidare med innehållet på djupet. Detta arbetssätt underlättar för alla målgrupperna.
 
MENINGAR OCH BERÄTTELSER kan anpassas till barnets faktiska språkliga nivå.
 
MENINGAR OCH BERÄTTELSER låter barn och elever generalisera viktig kunskap som bygger upp förståelsen för händelseförlopp och berättandets villkor.

 
I materialet ingår:
- 10 böcker med vardagliga händelseförlopp, ofta med en humoristisk vinkling, som avbildas på 10 bilder
- 1 engelskspråkig manual
- 1 svensk manual (översättning)

Bonusmaterial:
Här finns en anteckningsmall (pdf-fil) som du kan skriva ut och hålla koll på var du befinner dig med varje elev.

De utskrivningsbara bilder som står omnämnda i den engelska manualen ingår tyvärr inte i vår licens för boken.

Produktdetaljer

SKU
B046
Vikt
0,5 kg

Du kanske också gillar

Kunder som köpt denna produkt köpte också: