OrdAF Astrid Frylmark AB

Företaget har i sin nuvarande form funnits sedan 7 februari 2007.

Verksamheten består av följande områden:

   Bok - och materialproduktion som författare och förläggare

   Kurser och föreläsningar

   Logopedmottagning

   Utvärderingar, specialistuppdrag

 

UPPDRAGSGIVARE BL.A.

Afasiförbundet Talknuten

Bodens kommun

Danderyds sjukhus AB

Halmstads kommun

Hudiksvalls kommun

Härnösands kommun

Friskolor och kommunala skolor i Västernorrland

Gällivare kommun

Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet

Kramfors kommun

Kinda kommun

Kompetensteamet AB

Landstinget Dalarna

Ljungby kommun

Logopedutbildningen vid Göteborgs universitet

Logopedutbildningen vid Stockholms universitet

Logopedutbildningen vid Umeå universitet

Logopedutbildningen vid Uppsala universitet

Luleå kommun

Länsbiblioteket Härnösand

Läsutveckling Kronoberg

Nacka kommun

Nordanstigs kommun

Nypon förlag

Pearson Assessment

Region Halland

Riksförbundet DHB

Sensus studieförbund

Sjuksköterskeutbildningen vid Mittuniversitetet

SPF-Utbildning

SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Sotenäs kommun

Staffanstorps kommun

Statens kulturråd

Stockholms läns landsting

Studentlitteratur

Sundsvalls kommun

Timrå kommun

Uppsala kommun

Uppsala stift

Vännäs kommun

Ånge kommun

Östersunds kommun

Östhammars kommun

 

 

SAMARBETSPARTNERS

Fil. lic. Ingrid Häggström


Globograf AB

Leg. logoped Cecilia von Mentzer

Leg. logoped Helén Sämfors

Leg. logoped Kerstin Hill

Leg. logoped Martti Mårtens

Mittkompetens AB

Mellanrummet AB, Höganäs, lager och distr.

Ordpilot Höga Kusten, hemsidan

Pia Niemi, författare och illustratör

Skoldatateket, Sundsvall

SPF-Utbildning och Nypon förlag

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Studentlitteratur

Veronica Grönte, dramaturgi

www.bornholmsmodellen.se


www.globograf.se

www.sprakvis.se

www.kompa.se

www.logopedbyranhill.se

www.lexia.nu

www.mittkompetens.se

www.mellanrummet.se

www.ordpilot.se

www.pictus.se

http://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/sarskilt-stod/skoldatatek/

www.spf-utbildning.com

http://www.spsm.se/

www.studentlitteratur.se

www.makete.se