Under mina år som cheflogoped var kvalitetsarbete något som låg mig varmt om hjärtat. Mitt företag har fått förtroendet att fortsätta med uppdrag inom detta arbetsfält:

  • Medicinsk kvalitetsrevision av logopedmottagningar i Stockholm 2003 samt 2007-2008
  • Sakkunnig för Stockholms läns landsting i utredning om språkförskolor 2008-2009
  • Utvärdering av projekt Språkkedjan för Region Halland 2009-2010. 
  • Sakkunnig för Stockholms läns landsting i avtalsfrågor rörande logopedi fram till 2013. 
  • Ännu en utvärdering av Språk-Kedjan i Halland, denna gång kvalitativ, 2012-13. 
  • Deltog som en av flera revisorer i en beställarrevision i Stockholms läns landsting 2014.
  • Projektet Ordförståelse - nyckeln till kunskap 2013-14 med stöd av SPSM. 
  • Deltar i Kulturrådets sakkunniggrupp för projektet BOKSTART 2014-2019.
  • Deltog i styrgruppen för BOKSTART VÄSTERNORRLAND 2015-2018.