Observation av språk - OAS

Observation av språk - OAS

OrdAF
I lager
590 kr
Exkl. moms

Observation Av Språk, O.A.S., är ett material som riktar sig till den som vill göra en språklig observation/individuell screening av barn i vid 5½-6 års ålder eller i förskoleklassen. O.A.S. är utformat för att de flesta barn ska klara uppgifterna. Det är utprövat på flera tusen barn under flera år i olika delar av landet. O.A.S. innehåller sådana uppgifter från olika språkliga område som enligt forskningen är de mest betydelsefulla för läs- och skrivinlärningen. 

Beskrivning

O.A.S. är inget formellt test. Manualen innehåller data från normeringar gjorda på 810 barn vid besök på barnavårdscentral vid 5;6 års ålder eller i förskoleklass. Därutöver innehåller O.A.S. data från 36 flerspråkiga barn i förskoleklass.

O.A.S. används i flera kommuner. "Vi har haft uppföljning av materialet med f-klasspersonalen och alla är positiva!"  "Vi använder O.A.S. i förskoleklassen och kollar fonologisk medvetenhet vid skolstart. Våra resultat förbättras nu!"

Förskollärare eller skolsköterska kan använda O.A.S. i samråd med logoped och/eller pedagog med inriktning på språk och tal, som kan handleda och vid behov gå vidare med fördjupad bedömning och förslag på åtgärder. De barn som man oroar sig för bör följas upp med en mer omfattande språkbedömning, t.ex. med B.A.S. – Bedömning Av Språk (Frylmark, 2006).

Leg. logoped Astrid Frylmark har sammanställt och prövat ut O.A.S. Bilderna är gjorda av leg. logoped Gunnel Lundgren.

Innehållet i O.A.S.:
 Manual
 Resultat från normering av enspråkiga och flerspråkiga barn
 Kopieringsunderlag för arbetsprotokoll
 Kopieringsunderlag för föräldrainformation
 Bilder

Bonusmaterial:

Klassammanställning där du kan sammanställa förskoleklassens resultat för diskussion med specialpedagog och/eller för planering av smågrupper där man kan jobba mera med vissa språkliga delar

Erfarenheter av O.A.S. 

Flödesschema ur O.A.S. som visar vad som är observation, kartläggning och test.

Produktdetaljer

SKU
V002
ISBN
978-91-633-2629-5
Målgrupp
Förskoleklass
Författare
Astrid Frylmark
Vikt
0,45 kg

Du kanske också gillar

Kunder som köpt denna produkt köpte också: