Afasi och samtal

Afasi och samtal

I lager
148 kr
Exkl. moms

Afasi kallas språksvårigheter efter en hjärnskada hos en person som tidigare, före sjukdom eller skada, har haft ett normalt fungerande språk. Svårigheterna drabbar inte bara den som fått en hjärnskada, utan en hel familj påverkas av den förändrade livssituationen.

Beskrivning

Boken ger grundläggande kunskap om afasi och om de konsekvenser afasi medför för samspelet med anhöriga och personer man möter inom vård, skola eller arbetsliv. Den är skriven på ett reflekterande sätt som t.ex. gör resonemangen om jämbördighet i samtal lätta att följa.

Boken kan med fördel läsas av familjemedlemmar, arbetskamrater eller personal vid särskilda boenden som träffar personer med afasi. Den passar också som litteratur vid vårdutbildningar. För alla dem som arbetar som personliga assistenter hos personer med afasi ger boken god inblick i hur man kan underlätta verklig delaktighet.

Författare är fyra logopeder (Margit Corneliussen, Line Haaland-Johansen, Monica I.K. Knoph, Marianne Lind) och en samtalsforskare (Eli Quelid) vid Bredtvet kunskapscenter i Oslo. De grundar sin framställning på den kanadensiska logopeden Aura Kagans principer. Översättningen är gjord av Astrid Frylmark.

Det här är en viktig bok som behöver nå många läsare!

Produktdetaljer

SKU
V001
ISBN
978-91-978396-3-1
Målgrupp
Ungdom, vuxen
Författare
Margit Corneliussen m.fl.
Översättare
Astrid Frylmark
Vikt
0,4 kg

Du kanske också gillar