Svenska som andraspråk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ge en medmänniska ett språk är att ge ett nytt liv.