Läsa eller lyssna?
Läsa eller lyssna?
Läsa eller lyssna?
Läsa eller lyssna?
Läsa eller lyssna?
Läsa eller lyssna?

Läsa eller lyssna?

OrdAF
I lager
470 kr
Exkl. moms

Läsa eller lyssna?  är en manual för bedömning av elevers informationsåtergivning av fakta ur texter efter läsning, lyssning eller samtidig läsning och lyssning.

Beskrivning

Läsa eller lyssna? är utformat för att användas vid kartläggning av språk, läsning och skrivning. Eleven ska återge fakta ur texter efter att ha läst, lyssnat eller samtidigt läst och lyssnat till texterna. Materialet är till stor nytta när man kartlägger läs- och skrivsvårigheter och ger snabbt både elev och pedagog inblick i problem och möjligheter. Det är t.ex. många elever som får inspelade läromedel men som visar sig vara svaga lyssnare. Sådana misstag kan förebyggas genom att redan tidigt kartlägga lyssningsförmågan.

Läsa eller lyssna? kan användas av logopeder men även av andra yrkesutövare med kunskap om typisk och avvikande språkutveckling samt om läs- och skrivsvårigheter,. Boken används ofta av talpedagoger, speciallärare eller specialpedagoger med inriktning på språkstörning och dyslexi.
 
Innehåll:
Bakgrund
Instruktioner för genomförande och bedömning
Resultat från elever i skolår 5 och några elever med svårigheter
Texter
Frågor
Kopieringsunderlag till arbetsprotokoll
CD-skiva med ljud och text i Daisyformat

Beskrivning:

Materialet består av fyra texter.

Den första texten läser eleven tyst. Ta gärna tid för ett mått på läshastighet. Instruktionen är att läsa rakt igenom i lugn och ro för att sedan kunna berätta om innehållet. Låt eleven berätta, och fyll sedan på med frågor på resten av texten.

Den andra texten ska eleven lyssna till (inspelat eller högläst av testledaren) och sedan återberätta samt besvara frågor.

Den tredje texten ska eleven lyssna till och samtidigt följa med i häftet. Tyvärr fungerar inte Daisyformatet på webben, så låt i stället eleven ha en läslinjal till hands och på så sätt gulmarkera aktuellt avsnitt.

Den fjärde texten har tillkommit i den nya upplagan. Denna text kan användas vid högläsning.
 

Kopieringsunderlag för arbetsprotokoll finns i manualen.

Bland inspelningarna finns också en kort demonstrationstext att använda vid behov.

 

Läsa eller lyssna? omnämns i SBU-rapporten om dyslexi* från år 2014 som ett dyslexitest. Detta är felaktigt. Man utreder inte dyslexi med materialet, vilket framgår om man läser manualen. Däremot kan Läsa eller lyssna? med fördel användas i samband med dyslexiutredning för att ta reda på ifall den aktuella eleven har direkt nytta av inspelade läromedel eller ej. Alltså ett praktiskt syfte. Eleven ska få prova och läraren ska få veta. 

Eftersom CD-skivor blir alltmer ovanliga finns nu alla ljudfiler på nätet. Du behöver då logga in första gången du ska lyssna. Sedan "hittar" din dator. Vid uppdateringar kan du behöva skriva in lösenordet på nytt. Se därför till att skriva in ditt lösenord i boken så att du inte tappar bort det. 

 

LÄNK TILL LJUDFILERNA HITTAR DU HÄR.

Tyvärr har inte ljudfilerna på nätet Daisyformat. Använd läslinjal för att markera var uppläsningen befinner sig.

  

* Dyslexi hos barn och ungdomar. Tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt. (2014). Statens beredning för medicinsk utvärdering.

 

OBS - DU SOM ANVÄNDER LÄSA ELLER LYSSNA - LÄS DETTA! 

Jag har fått en fråga som kanske fler ställer sig. I manualen står det att "jag kommer nu att ställa några frågor om texten..." Här är det risk för olika tolkning av tillvägagångssättet! Man ska INTE fråga om sådant som eleven redan har berättat. Däremot kan man vilja komplettera ofullständiga svar. I instruktionen står därför att man kanske frågar om något som redan nämnts mer för att gardera - det är ju inte alltid svar blir så exakt avgränsade, så det kan förstås förekomma överlappningar. Genom protokollets utformning med kolumnerna "återger" och "vid fråga" kan man enkelt se om man behöver fråga mer om de faktarader som fattas i den vänstra av dessa spalter.

Produktdetaljer

SKU
V005
ISBN
978-91-633-2630-1
Målgrupp
Från 10 år och uppåt
Författare
Astrid Frylmark
Vikt
0,15 kg

Du kanske också gillar

Kunder som köpt denna produkt köpte också: