Bedömning av språk - B.A.S.

Bedömning av språk - B.A.S.

Ej i lager / Kan ej beställas
1 100 kr
Exkl. moms

Bedömning Av Språk, B.A.S. är ett individuellt kartläggningsmaterial som är normerat för barn i förskoleklass och skolår 1.

Vid nybesök eller som avslutande bedömning av ett barn som gått i behandling behövs ett material som ger en överblick över flera olika språkliga områden. Bedömning Av Språk (B.A.S.) ger en sådan överblick. Materialet kan också underlätta rapportering till personal i skolan.

B.A.S. är under omarbetning och kommer att finnas tillhanda igen i webbutiken senare under 2024.

Beskrivning

Genom att göra en allsidig bedömning av språket kan man få underlag för pedagogiska åtgärder eller underlag för beslut om ytterligare utredning. Sammanställningen ger en enkel språklig profil. Detta underlättar informationsöverföringen till föräldrar och skolpersonal.

De olika deluppgifterna ger information om olika språkliga delområden: ordförråd, meningsbyggnad, uttal men också språkligt/socialt samspel, berättarförmåga, språklig medvetenhet, färg- och antalsuppfattning.

B.A.S. är framtaget av leg. logoped Astrid Frylmark i samarbete med leg. logoped Kerstin Olofsson och docent Carmela Miniscalco. B.A.S konstruerades inom ramen för utvecklingsprojekt och har även använts i forskning. Bilderna är gjorda av leg. logoped Gunnel Lundgren.

Pärmen innehåller en enkel handledning, instruktioner, anvisningar för tolkning, kopieringsunderlag för blanketter och sammanställning samt bilder.

B.A.S
. är framtaget för att användas av logopeder. B.A.S. får även användas av annan person med utbildning om normal och avvikande språkutveckling samt kunskaper i läsforskning, t.ex. talpedagog eller specialpedagog. Manualen är kortfattad och förutsätter, liksom genomförande och tolkning, att användaren har fackkunskaper.
 
B.A.S. är ett uppskattat material när man behöver göra en kartläggning av flera språkliga områden. Detta kan ge underlag för att planera åtgärder alternativt att veta vilka språkliga områden som behöver utredas noggrannare och vad som fungerar bra.

Produktdetaljer

SKU
V003
ISBN
978-91-633-0510-8
Målgrupp
Förskoleklass och skolår 1
Författare
Astrid Frylmark
Vikt
1,1 kg

Du kanske också gillar

Kunder som köpt denna produkt köpte också: