Produkten tilllagd i din varukorg

Totalt, produkter:
Totalt frakt:  Fastställs senare
Totalt:
Fortsätt handla Gå till kassan

Läsa eller lyssna?

Läsa eller lyssna?  är en manual för bedömning av elevers informationsåtergivning av fakta ur texter efter läsning, lyssning eller samtidig läsning och lyssning.

Läsa eller lyssna? är utformat för att användas vid kartläggning av språk, läsning och skrivning. Eleven ska återge fakta ur texter efter att ha läst, lyssnat eller samtidigt läst och lyssnat till texterna. Materialet är till stor nytta när man kartlägger läs- och skrivsvårigheter och ger snabbt både elev och pedagog inblick i problem och möjligheter. Det är t.ex. många elever som får inspelade läromedel men som visar sig vara svaga lyssnare. Sådana misstag kan förebyggas genom att redan tidigt kartlägga lyssningsförmågan.

Läsa eller lyssna? kan användas av logopeder men även av andra yrkesutövare med kunskap om normal och avvikande språkutveckling samt om läs- och skrivsvårigheter, t ex talpedagog eller specialpedagog med inriktning på språkstörning och dyslexi.

Innehåll:
Bakgrund
Instruktioner för genomförande och bedömning
Resultat från elever i skolår 5 och några elever med svårigheter
Texter
Frågor
Kopieringsunderlag till arbetsprotokoll
CD-skiva med ljud och text i Daisyformat

OBS - DU SOM ANVÄNDER LÄSA ELLER LYSSNA - LÄS DETTA! 
Jag har fått en fråga som kanske fler ställer sig. I manualen står det att "jag kommer nu att ställa några frågor om texten..." Här är det risk för olika tolkning av tillvägagångssättet! Man ska INTE fråga om sådant som eleven redan har berättat. Däremot kan man vilja komplettera ofullständiga svar. I instruktionen står därför att man kanske frågar om något som redan nämnts mer för att gardera - det är ju inte alltid svar blir så exakt avgränsade, så det kan förstås förekomma överlappningar. Genom protokollets utformning med kolumnerna "återger" och "vid fråga" kan man enkelt se om man behöver fråga mer om de faktarader som fattas i den vänstra av dessa spalter.

Läsa eller lyssna? omnämns i SBU-rapporten om dyslexi* från år 2014 som ett dyslexitest. Detta är felaktigt. Man utreder inte dyslexi med materialet, vilket framgår om man läser manualen. Däremot kan Läsa eller lyssna? med fördel användas i samband med dyslexiutredning för att ta reda på ifall den aktuella eleven har direkt nytta av inspelade läromedel eller ej. Alltså ett praktiskt syfte. Eleven ska få prova och läraren ska få veta. 
Fakta:
Artikelnr: V005
ISBN: 978-91-633-2630-1
Målgrupp: Från 10 år och uppåt
Författar: Astrid Frylmark
Vikt: 0,15 kg

* Dyslexi hos barn och ungdomar. Tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt. (2014). Statens beredning för medicinsk utvärdering.

price 455 kr

V005

Less more