Barn som saknar viktiga grundläggande begrepp riskerar att få svårigheter när de börjar i skolan. Kartläggningen Begreppsförståelse är en hjälp i arbetet med att planera aktiviteter om begrepp under det sista året i förskolan och de första i skolan.


För att en kartläggning ska genomföras måste man ha en plan för åtgärder. Utan åtgärder bör kartläggningen inte genomföras. Kortfattade principiella råd om hur man kan arbeta med begrepp finns i vägledningshäftet. Det kommer längre fram att finnas mer via länk här i webbutiken. Författarna rekommenderar att man använder materialet tidigt på hösten (september/oktober), för att sedan systematiskt skapa förutsättningar för alla barn i gruppen att, oberoende av språkliga förutsättningar, få möjlighet att tillägna sig begreppen.
 

Visa alla produkter och läs mera