Traditionella test och material kan inte användas för att ta reda på om personer med svenska som andra språk har dyslexi eller andra inlärningshinder. KAMEL är ett kartläggningsmaterial utformat just för denna grupp.
 
Den svenska versionen är möjlig genom ett samarbete med fil.dr. Anne Margaret Smith, som är lärare i engelska som andra språk. Anne Margaret har arbetat i många delar av världen och hemma i England med nyanlända. Under senare år har Anne Margaret utvecklat CAML, Cognitive Assessment for Mulitlingual Learners.
 
Genom olika finurligt utformade uppgifter i KAMEL görs en kartläggning av elevens möjligheter och hinder trots att man inte har språket gemensamt. Den svenska versionen inrymmer olika alternativ beroende på elevens skolbakgrund och kan användas oberoende av ålder. Förutom en tryckt manual och en mapp med diverse åskådningsmaterial medföljer också ett USB-minne med kopieringsunderlag för arbetsprotokoll, instruktionsfilmer mm.

KAMEL kan användas i sammanhang och miljöer där bristen på ett gemensamt språk utgör ett hinder för traditionell testning.

 
KAMEL skiljer sig från formella test på tre viktiga sätt:

1) Kartläggningen kan användas oavsett vilken kunskapsnivå eleven har på svenska.
 
 
2) Kartläggningen är huvudsakligen kvalitativ. Elevens respons eller reaktion på uppgiften är lika viktig som andelen rätta svar. Självklart kan det ändå vara viktigt att notera om en individ presterar bättre eller sämre på en given uppgift. Därför finns förslag på hur resultaten skulle kunna tolkas till varje uppgift.
 
 
3) KAMEL kan användas antingen av klasslärare eller sakkunnig (speciallärare, specialpedagog, logoped, psykolog etc.). Allra bäst är om kartläggningen sker i samverkan. De mest pålitliga resultaten får man genom samarbete.
 
 
Kartläggning med KAMEL gör det möjligt att planera lämpliga stödåtgärder för en enskild elev. KAMEL kan också utgöra en del i en mer omfattande utredning.
 
I KAMEL-materialet kommer att ingå manual, ett antal arbetsprotokoll och instruktionsfilmer. Dessa finns åtkomliga via bifogat USB-minne. Vidare finns en mapp med bildstöd för samtal samt de geometriska figurer som behövs för att pröva visuellt minne.