Efter de uppskattade lässpelen Trugs fortsätter samarbetet med Ingrid Häggström. Nu finns två nya lässpel, som gör att eleverna kan öka sin förståelse för ordens struktur och bli säkrare läsare. Spelen underlättar även stavningen då spelaren ökar insikten om ords uppbyggnad. Spelen utvecklar den morfologiska medvetenheten.

Läs mera om Omaka par
Läs mera om Ordfamiljer