Vid de första kurserna i maj 2019 fick KAMEL ett mycket positivt mottagande av deltagarna. Det är ändå inte lätt att kartlägga en person med annat språk, och en stor utmaning att förstå varandra fullt ut, men betydligt lättare med KAMEL! Läs mer i webbutiken och under fliken Kursverksamhet!