MENINGAR OCH BERÄTTELSER låter barn och elever generalisera viktig kunskap som bygger upp förståelsen för händelseförlopp och berättandets villkor.   

I materialet ingår:

  •          10 böcker med vardagliga händelseförlopp, ofta med en humoristisk vinkling, som avbildas på 10 bilder
  •          1 engelskspråkig manual
  •          1 svensk manual (översättning)