MENINGAR OCH BERÄTTELSER låter barn och elever generalisera viktig kunskap som bygger upp förståelsen för händelseförlopp och berättandets villkor. På kursen HELA SPRÅKET, HELA TIDEN fick deltagarna fördjupa sig i materialen för elever som har svårigheter med engelska. Detta material och BYGGA SPRÅK/ENGELSKA väckte stor entusiasm och man såg så många möjligheter att jobba, antingen i skolan eller med yngre barn som har språkliga svårigheter av olika slag.

I MENINGAR OCH BERÄTTELSER ingår:

  •          10 böcker med vardagliga händelseförlopp, ofta med en humoristisk vinkling, som avbildas på 10 bilder
  •          1 engelskspråkig manual
  •          1 svensk manual (översättning)