Det ska vara roligt att träna läsning! Tillsammans med Ingrid Häggström ger jag ut Trugs lässpel som ger verklig effekt på den lästekniska utvecklingen. Trugs går ut på att träna läsning av enstaka ord medan man spelar kort och har kul.

Samma princip gäller i lässpelen Omaka par och Ordfamiljer - spel som ökar insikten om ordens uppbyggnad.

Läs mera om Trugs
Läs mera om Omaka par
Läs mera om Ordfamiljer