KAMEL, Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande, är ett unikt material. Det är inte lätt att kartlägga studieförutsättningarna hos en person med annat språk, men betydligt lättare med än utan KAMEL.

KAMEL finns i webbutiken, men också som kurs via webbträffar eller lärplattform.

Läs mera om KAMEL i webbutiken