SCIRAs diplom delades ut i Linköping där jag berättade om barnlogopedins utveckling under mitt yrkesliv.

Kortföreläsingarna från 2016 då jag fick mitt pris kan ses via www.srat.se.