Produkten tilllagd i din varukorg

Totalt, produkter:
Totalt frakt:  Fastställs senare
Totalt:
Fortsätt handla Gå till kassan

Om Astrid Frylmark

astrid2.jpg

Jag vet inte mycket som är mer meningsfullt att arbeta med än att på olika sätt underlätta människors språkliga kommunikation när denna inte fungerar. Fast det är länge sen jag tog examen är det fortfarande roligt att vara logoped! Yrket hittade jag i gymnasiet och har blivit kvar. Bekymret genom åren har varit bristen på tjänster; logopedin är fortfarande orealistiskt underbemannad inom vården. Glädjande nog kommer nya tjänster inom förskola och skola. Och det sker hela tiden en utveckling. Till exempel talsyntes, när jag jobbade med dyslexi för 20 år sen var det en stor, dyr låda. Nu är det gratis i varje telefon.

Mina huvudområden är språkutveckling, läsinlärning och dyslexi. Senaste mer omfattande fortbildningen skaffade jag mig under 2014-15 då jag studerade specifika räknesvårigheter (dyskalkyli) vid Uppsala universitet. Ett annat område jag gärna är verksam i är röstteknik och tal/muntlig framställning. Mina arbetsplatser har varierat från glesbygd till huvudstad. Arbetsgivarna också – kommun, landsting, stat och privatmottagning. Ensamjobb och stora sjukhus. Handläggare och chef.

Privat är jag mormor och farmor till sex barnbarn i Karlstad, Linköping och Södertälje, mor till tre vuxna barn och gift med Tor som nyss blivit pensionär efter att ha varit domprost i Härnösand sedan 2002. Nu bor vi i Uppland igen, denna gång strax utanför Uppsala. Jag har mitt kontor på övervåningen - och har nära till jobbet!.

Länk till formellt CV här.

Yrkeslivet i backspegeln

2019
Inledde året med dunderförkylning och jobb med att färdigställa KAMEL, Kartläggning Av Mångspråkiga Elevers Lärande. Ett superbra material av den engelska pedagogen och fil dr Anne Margaret Smith. Jag har lärt känna Anne Margaret på dyslexikongresser i England och Sverige. Första kursen om KAMEL hölls i maj. Ett material som behövs och som kommer att göra nytta för många! I höst trycker jag också ännu en gång en ny upplaga av SPRÅKLEKAR I SKOLAN, min första bok. 

2018
Nu är vi upplänningar igen! Har flyttat in i nybyggt hus utanför Uppsala. Har gjort en välbehövlig kontorsrensning och slängt mycket, men inte tillräckligt, från alla yrkesår. Firar våren med en utmärkelse - jag mottog ett hedersdiplom vid SCIRAs årsmöte i Linköping! (SCIRA = Swedish Council of International Reading Academy). En liten vårresa till Cypern och styrelsemöte med IALP har också hunnits med (IALP = International Association of Logopedics and Phoniatrics). Oktober fylldes av föreläsningar vid logopedutbildningen här i Uppsala - jag blev av olika skäl ansvarig för hela dyslexiutbildningen där i år. Ganska lite egen kursverksamhet blev det, ett par utredningar och jobb i samarbete med Anne Margaret Smith, Lancaster University, om hennes material för kartläggning av specialpedagogiska behov bland nyanlända.Ingrid Häggströms och mina lässpel OMAKA PAR och ORDFAMILJER är klara.

2017
När vintern nalkas har mycket ändrats. Ny, fin webbutik som är mer lättnavigerad och snyggare. Många utredningar under hösten inför flytt söderut - numera bor vi i Uppsala kommun! Roliga uppdrag rullar på: Kulturrådets projekt BOKSTART är ett av dessa. Material- och bokideer finns det gott om. 

2016
Det är 40 år sedan jag tog logopedexamen, men fortfarande full fart framåt! Jag har lämnat de yrkesrelaterade styrelseuppdragen i Sverige, och även det lokala företagarnätverkets styrelse. Däremot har jag glädjen att vara styrelseledamot i IALP, International Association of Logopedics and Phoniatrics, vilket är mycket stimulerande. Jag är också med i en sakkunniggrupp hos Statens Kulturråd för projektet Bokstart. Och den 11 november blev jag stolt mottagare av Svenska Logopedpriset 2016!

2012
Mitt yrkesliv är omväxlande och mycket roligt! Jag arbetar med egna material, metodutveckling, översättningar, konsultuppdrag och klinisk verksamhet. Jag är ordförande i Svensk Förening för Foniatri och Logopedi och i det nordiska samarbetet. Vidare är jag styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen och har fått förtroendet att ingå i Attentions kunskapsråd. Genom dessa engagemang får jag arbetsgemenskap och delaktighet. Jag har ett kontor i centrum av stan som komplement till arbetsrummet hemma. Lagret har flyttat till Höganäs. Delar också ett handelsbolag med Ingrid Häggström. Vi gör Svenska Trugs tillsammans.


2007
Från och med 2007 övergick jag till arbete inom egen verksamhet i OrdAF Astrid Frylmark AB. Aktiv i styrelserna för Svenska Dyslexiföreningen och Svensk Förening för Foniatri och Logopedi, SFFL (nuvarande SITS). 


2002
Cheflogoped vid Sundsvalls sjukhus.


1998 -2002
Cheflogoped vid Länslogopedin, Akademiska sjukhuset. Ansvarade för all logopedi inom öppen- och slutenvården i Uppsala län. Ingick i Sveriges cheflogopeders arbetsgrupp för behandlingsutvärdering. Fyra mycket intensiva och stimulerande år!


1994 - 1998
Arbetade som logoped vid Danderyds sjukhus med ansvar för dyslexiutredningar inom norra Storstockholm (dåvarande nordöstra och nordvästra sjukvårdsdistrikten). Genomförde flera projekt med inriktning på språk och läsning hos barn och ungdomar. Kvalitetsansvarig på logopedmottagningen. Skrev Språklekar i skolan, den första boken som sedan har växt i flera omgångar.


1993 - 1997
På fritiden redaktör och layoutansvarig för Svenska Logopedförbundets facktidning LOGOPEDNYTT.


1976 - 1993
Arbetade som logoped i Östhammar, Uppsala län - mest med barn 3-15 år, men även med röstpatienter och strokepatienter. Flera arbetsgivare samtidigt – kommun, landsting, privatpraktik. Jag var landets andra kommunanställda logoped; den första fanns i Eskilstuna. Nu finns det många!


1976
Logopedexamen i Stockholm.