Produkten tilllagd i din varukorg

Totalt, produkter:
Totalt frakt:  Fastställs senare
Totalt:
Fortsätt handla Gå till kassan

Om Astrid Frylmark

astrid2.jpg

Logoped blev jag vid 22 års ålder år 1976 – ett yrkesval jag inte ångrat. Jag vet inte mycket som är mer meningsfullt att arbeta med än att på olika sätt underlätta människors språkliga kommunikation när denna inte fungerar. Bekymret genom åren har varit bristen på tjänster; logopedin är fortfarande orealistiskt underbemannad jämfört med andra vårdyrkesgrupper.

Mina arbetsplatser har varierat från glesbygd till huvudstad. Arbetsgivarna också – kommun, landsting, stat och privatmottagning. Ensamjobb och stora sjukhus. Handläggare och chef.

Som kliniker har jag mest arbetat med barns språkutveckling och från slutet av 1980-talet alltmer inriktat mig på utredning av dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter. Senaste mer omfattande fortbildningen skaffade jag mig under 2014-15 då jag studerade specifika räknesvårigheter (dyskalkyli) vid Uppsala universitet. Ett annat område jag gärna är verksam i är röstteknik och tal/muntlig framställning.

Jag har engagerat mig i Svensk Intresseförening för Tal och Språk, SITS (tidigare SFFL) under många år, varav flertalet som ordförande. Under dessa år var jag också samordnare i det nordiska samarbetet. Vidare har jag haft en styrelsepost i Svenska Dyslexiföreningen. Dessa uppdrag lämnade jag år 2014 då jag fick förtroendet att ingå i styrelsen för IALP, International Association of Logopedics and Phoniatrics. Det är inspirerande att ingå i denna internationella, mångkulturella och mångspråkiga gemenskap! I Sverige har jag kvar uppdraget i Riksförbundet Attentions kunskapsråd.

Tillsammans med Kristina Lockner och Kikki Högberg bildade jag ett lokalt företagarnätverk för kvinnor i Härnösands kommun och jag var dess ordförande i två år. Det är trevligt som ensamföretagare att träffa andra i samma situation lokalt.

Privat är jag mormor och farmor till sex barnbarn i Karlstad, Linköping och Södertälje, mor till tre vuxna barn och gift med Tor som nyss blivit pensionär efter att ha varit domprost i Härnösand sedan 2002. Nu bor vi i Uppland igen, denna gång strax utanför Uppsala. Jag har mitt kontor på övervåningen - och har nära till jobbet!.

Länk till formellt CV här.

Yrkeslivet i backspegeln

2019
Inleder året med dunderförkylning och jobb med KAMEL, Kartläggning Av Mångspråkiga Elevers Lärande. Ett superbra material av den engelska läraren och Ph.d. Anne Margaret Smith. Jag har lärt känna Anne Margaret på konferenser och vi har också prövat materialet så smått i Eskilstuna, där hon jobbade som lärare ett år för rätt länge sen. Ska också resa lite norrut och lite söderut men försöker också förstå att jag har fyllt 65 och kan ta det liiite lugnare.  

2018
Nu är vi upplänningar igen! Har flyttat in i nybyggt hus utanför Uppsala. Har gjort en välbehövlig kontorsrensning och slängt mycket, men inte tillräckligt, från alla yrkesår. Firar våren med en utmärkelse - jag mottog ett hedersdiplom vid SCIRAs årsmöte i Linköping! (SCIRA = Swedish Council of International Reading Academy). En liten vårresa till Cypern och styrelsemöte med IALP har också hunnits med (IALP = International Association of Logopedics and Phoniatrics). Oktober fylldes av föreläsningar vid logopedutbildningen här i Uppsala - jag blev av olika skäl ansvarig för hela dyslexiutbildningen där i år. Ganska lite egen kursverksamhet blev det, ett par utredningar och jobb i samarbete med Anne Margaret Smith, Lancaster University, om hennes material för kartläggning av specialpedagogiska behov bland nyanlända.

2017
När vintern nalkas har mycket ändrats. Ny, fin webbutik som är mer lättnavigerad och snyggare. Många utredningar under hösten inför flytt söderut - numera bor vi i Uppsala kommun! Roliga uppdrag rullar på: Kulturrådets bokstartprojekt är ett av dessa. Material- och bokideer finns det gott om. 

2016
Det är 40 år sedan jag tog logopedexamen, men fortfarande full fart framåt! Jag har lämnat de yrkesrelaterade styrelseuppdragen i Sverige, och även det lokala företagarnätverkets styrelse. Däremot har jag glädjen att vara styrelseledamot i IALP, International Association of Logopedics and Phoniatrics, vilket är mycket stimulerande. Jag är också med i en sakkunniggrupp hos Statens Kulturråd för projektet Bokstart. Och den 11 november blev jag stolt mottagare av Svenska Logopedpriset 2016!

2012
Mitt yrkesliv är omväxlande och mycket roligt! Jag arbetar med egna material, metodutveckling, översättningar, konsultuppdrag och klinisk verksamhet. Jag är ordförande i Svensk Förening för Foniatri och Logopedi och i det nordiska samarbetet. Vidare är jag styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen och har fått förtroendet att ingå i Attentions kunskapsråd. Genom dessa engagemang får jag arbetsgemenskap och delaktighet. Jag har ett kontor i centrum av stan som komplement till arbetsrummet hemma. Lagret har flyttat till Höganäs. Delar också ett handelsbolag med Ingrid Häggström. Vi gör Svenska Trugs tillsammans.

2007
Från och med 2007 övergick jag till arbete inom egen verksamhet i OrdAF Astrid Frylmark AB. Aktiv i styrelserna för Svenska Dyslexiföreningen och Svensk Förening för Foniatri och Logopedi, SFFL (nuvarande SITS). 


2002
Cheflogoped vid Sundsvalls sjukhus.


1998 -2002
Cheflogoped vid Länslogopedin, Akademiska sjukhuset. Ansvarade för all logopedi inom öppen- och slutenvården i Uppsala län. Ingick i Sveriges cheflogopeders arbetsgrupp för behandlingsutvärdering. Fyra mycket intensiva och stimulerande år!


1994 - 1998
Arbetade som logoped vid Danderyds sjukhus med ansvar för dyslexiutredningar inom norra Storstockholm (dåvarande nordöstra och nordvästra sjukvårdsdistrikten). Genomförde flera projekt med inriktning på språk och läsning hos barn och ungdomar. Kvalitetsansvarig på logopedmottagningen. Skrev Språklekar i skolan, den första boken som sedan har växt i flera omgångar.


1993 - 1997
På fritiden redaktör och layoutansvarig för Svenska Logopedförbundets facktidning LOGOPEDNYTT.


1976 - 1993
Arbetade som logoped i Östhammar, Uppsala län - mest med barn 3-15 år, men även med röstpatienter och strokepatienter. Flera arbetsgivare samtidigt – kommun, landsting, privatpraktik. Jag var landets andra kommunanställda logoped; den första fanns i Eskilstuna. Nu finns det många!


1976
Logopedexamen i Stockholm.