Produkten tilllagd i din varukorg

Totalt, produkter:
Totalt frakt:  Fastställs senare
Totalt:
Fortsätt handla Gå till kassan

Kurser och föreläsningar

KAMELKURSEN I GÖTEBORG 20/3 SKJUTS UPP.

NYTT DATUM MEDDELAS SENARE.

På grund av smittspridning av Covid-19 får många kursdeltagare inte lämna sin kommun och åka iväg på kurs. Vi skjuter därför upp kursen och återkommer med nytt datum så snart som möjligt. Kursdeltagare kan välja att åka till ett nytt kurstillfälle i Göteborg eller, om datum passar bättre, till nästa kurstillfälle i Uppsala.

KAMEL har blivit väl mottaget!

KAMEL står för Kartläggning Av Mångspråkiga Elevers Lärande. Det är ett material som Anne Margaret Smith har skapat för att få en uppfattning om de specialpedagogiska behoven hos nyanlända, när man inte har ett gemensamt språk. Traditionella språkliga test fungerar ju inte då. 

KAMEL: Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande. Ett material för dig som arbetar med nyanlända, när det inte riktigt går som man har tänkt sig. Läs mer om KAMEL i inbjudan och här i webbutiken.

KAMEL-kurs i Göteborg: 20 mars 2020. Kursen är fulltecknad - inga platser kvar. Inbjudan här!

KAMEL-kurs i Helsingborg 3 juni 2020. Inbjudan här! I dagsläget (19 mars) osäkert på hur det kommer att fungera med kurser och resor för oss alla även i juni. Skicka gärna ett mail med intresseanmälan - ej bindande om du vill gå KAMEL-kurs så småningom!

Klicka här för att komma till vårt anmälningsformulär för aktuella kurser!

 

BEHÖRIGHET ATT ANVÄNDA CELF-4 FÖR TAL- OCH SPECIALPEDAGOGER SAMT SPECIALLÄRARE

CELF-4 (Clinical Evaluation of Language Fundamentals) utkom i Sverige år 2013 och är ett omfattande språktest, standardiserat på ett flertal språk. CELF-4 får användas av logoped och psykolog samt av specialpedagog/speciallärare/talpedagog efter särskild utbildning.

Kursen för pedagoger är uppdelad på två kursdagar och en uppföljningsdag med hemuppgift (som kräver minst en dags jobb) där emellan. Litteratur ska läsas in före kursen. Du hittar aktuell information om testet och kursen på www.pearsonassessment.se

CELF-4 har blivit ett uppskattat material som utgör ett gediget inslag i en språkutredning. Vårterminens behörighetsgivande kurs äger rum 21 - 22/4 samt 25/5. Anmälan via Pearsons hemsida.


 

Övrigt kursutbud

Nedanstående är kurser som Astrid Frylmark arrangerar och rubriker på studiedagar som är vanliga när Astrid anlitas av kommuner. Kurserna nedan har alltid begränsat antal platser för att ge utrymme för interaktiva inslag så att kursdeltagarna ska få ut så mycket som möjligt av dagen och vara aktiva i lärprocessen.

 
Intresseanmälan:
Det går bra att göra en öppen intresseanmälan genom att klicka här och registrera dina uppgifter och önskemål.
 
 

CELF-4; CLINICAL EVALUATIONS OF LANGUAGE FUNDAMENTALS. Heldags introduktionskurs för logopeder och psykologer.

BERÄTTA.NU handlar om hur berättandet i tal och skrift utvecklas med och utan språkstörning och är uppbyggd kring praktiska tips. Kursen utgår delvis från böckerna Berätta tillsammans och Berätta.nu men innehåller mer kunskap om språkets och berättandets utveckling och om hur man kan arbeta med berättande tillsammans med barn som av olika orsaker (språkstörning eller flera språk) har språkliga svårigheter.

HELA SPRÅKET - HELA TIDEN är kursen som tar vid där en utredning slutar. Hur kan man stärka olika delar av språket hos en elev med språkstörning? Interaktiv kursdag med teori och praktik varvat för dig som arbetar i F-6. Endagskurs.

PRAGMATIK OCH SOCIAL KOMMUNIKATION är ofta bortglömda inslag i en språkutredning, men så viktiga för barnet/eleven! Om kartläggning och åtgärder.

SAMTAL VID AFASI är en föreläsning för personal i hemtjänst och hemsjukvård om hur man kan överbrygga några av de hinder för kommunikation som afasi ger.

TRAS GRUNDKURS är en kursdag för dem som vill få en introduktion i TRAS, förstå varför och hur samt vad man gör för att utveckla barnens språk.

TRAS I PRAKTIKEN är en kursdag för dem som har arbetat med TRAS ett par år och som vill få nya idéer för att komma vidare.

PÅ VÄG IN I SPRÅKET 0-5 ÅR. Hel- eller halvdagsföreläsning (kväll)  för förskole- och BVC-personal

SPRÅKET VID SKOLSTART, endagskurs för förskoleklassens personal. Om det viktiga i att ge språket stöd inför läs- och skrivinlärningen, och om hur man följer upp språket inför läsinlärningen med tanke både på avkodning och läsförståelse.

VARFÖR, VAD OCH HUR? SPRÅKLIG KARTLÄGGNING F-6. Många elever behöver anpassningar och/eller vissa individuella insatser utan att det ska till en hel utredning. Det här är dagen som handlar om hur man kartlägger språk, läsning och skrivning för att kunna göra tillvaron i skolan bättre för språkligt sköra elever. Kursdeltagarna får bl.a. en introduktion i materialen Bedömning Av Språk och Testbatteriet. Kursen hålls i Uppsala.

TILLTALANDE TILLTAL är en föreläsning, workshop eller kurs för dig som inte gillar att prata inför folk. Kan genomföras individuellt, som kurs eller som arrangemang på en arbetsplats.


NÅGRA CITAT från tidigare kursdeltagare: 

Lätt att fråga/diskutera. Du har varit en positiv och glad föreläsare.
Lätt att lyssna på. Tack för en innehållsrik dag!
Som "ensamarbetare" i en liten kommun får jag en härlig vitamininjektion!
Allt har tilltalat mig.
Bra innehåll med praktisk förankring.
Strukturerat och överskådligt.
Bra erfarenhetsutbyte och fallbeskrivningar.
Jag är så nöjd så just nu kommer jag inte på något att förbättra. Tiden sätter gräns för diskussionen. Det är ju givande i en så här kunnig och erfaren grupp. Bra stämning, god mat, seriöst och genomtänkt. Tack!" 
Sista passet, sista dagen före lunch - en rysare, men Frylmark presenterade sig själv och sitt arbete med självklar auktoritet på ett sätt som gjorde att vi alla satt på tå och lyssnade.
Mycket bra dag med matnyttig teori och praktik. Jag har mycket med mig hem till vardagen. 
Även Frylmark höll oss vakna med sina kunskaper och med en lagom dos humor. Fantastiskt.

Vid samtliga ovanstående arrangemang är det begränsat med platser.