Produkten tilllagd i din varukorg

Totalt, produkter:
Totalt frakt:  Fastställs senare
Totalt:
Fortsätt handla Gå till kassan

Kurser och föreläsningar

Höstens kurser blir inte så många.

Under höstterminen 2017 hålls kursen HELA SPRÅKET - HELA TIDEN i Sundsvall den 4 oktober. Därutöver medverkar Astrid Frylmark vid studiedagar under olika rubriker i några kommuner. Egna kursarrangemang i Uppsala får vänta till vårterminen 2018 eftersom det också måste finnas tid för både Astrid och företaget att flytta från Härnösand till Uppsala.

BEHÖRIGHET ATT ANVÄNDA CELF-4 FÖR TAL- OCH SPECIALPEDAGOGER SAMT SPECIALLÄRARE

CELF-4 (Clinical Evaluation of Language Fundamentals) utkom i Sverige år 2013 och är ett omfattande språktest, standardiserat på ett flertal språk. CELF-4 får användas av logoped och psykolog samt av specialpedagog/speciallärare/talpedagog efter särskild utbildning.

Kursen för pedagoger är uppdelad på två kursdagar och en uppföljningsdag med hemuppgift där emellan. Du hittar aktuell information om kursen på www.pearsonassessment.se.

CELF-4 har blivit ett uppskattat material som utgör ett gediget inslag i en språkutredning. 

Anmälan via Pearsons hemsida


 

Övrigt kursutbud

Nedanstående är kurser som Astrid Frylmark arrangerar och rubriker på studiedagar som är vanliga när Astrid anlitas av kommuner. Kurserna nedan har alltid begränsat antal platser för att ge utrymme för interaktiva inslag så att kursdeltagarna ska få ut så mycket som möjligt av dagen och vara aktiva i lärprocessen.

 
Intresseanmälan:
Det går bra att göra en öppen intresseanmälan genom att klicka här och registrera dina uppgifter och önskemål.
 
 
ATT BYGGA ETT SPRÅK - en stor uppgift för en liten människa
. Halvdagsföreläsning (kväll)  för förskole- och BVC-personal

CELF-4; CLINICAL EVALUATIONS OF LANGUAGE FUNDAMENTALS. Heldags introduktionskurs för logopeder och psykologer.

BERÄTTA.NU handlar om hur berättandet i tal och skrift utvecklas med och utan språkstörning och är uppbyggd kring praktiska tips. Kursen utgår delvis från böckerna Berätta tillsammans och Berätta.nu men innehåller mer kunskap om språkets och berättandets utveckling och om hur man kan arbeta med berättande tillsammans med barn som av olika orsaker (språkstörning eller flera språk) har språkliga svårigheter.

HELA SPRÅKET - HELA TIDEN är kursen som tar vid där en utredning slutar. Hur kan man stärka olika delar av språket hos en elev med språkstörning? Interaktiv kursdag med teori och praktik varvat för dig som arbetar i F-6. Endagskurs.

PRAGMATIK OCH SOCIAL KOMMUNIKATION är ofta bortglömda inslag i en språkutredning, men så viktiga för barnet/eleven! Om kartläggning och åtgärder.

SAMTAL VID AFASI är en föreläsning för personal i hemtjänst och hemsjukvård om hur man kan överbrygga några av de hinder för kommunikation som afasi ger.

TRÄNA SPRÅKET är kursen (en dag) som börjar där kartläggning och utredning slutar. Vad gör man sedan? Kursen är lämplig för den som använder Testbatteriet eller som ändå är van vid att genomföra eller ta del av utredningar och behöver omsätta dessa i praktisk handling.

TRAS I PRAKTIKEN är en kursdag för dem som har arbetat med TRAS ett par år och som vill få en introduktion till den omarbetade upplagan och nya idéer för att komma vidare.

SMÅ BARNS SPRÅKUTVECKLING 0-5 år. Teori och praktik. En kursdag för förskollärare, bibliotekarier m.fl. som arbetar med barn och har ett särskilt ansvar för barn som har svårigheter med sin språkutveckling. Vad man gör och varför.

SPRÅKET VID SKOLSTART, endagskurs för förskoleklassens personal. Om det viktiga i att ge språket stöd inför läs- och skrivinlärningen, och om hur man följer upp språket inför läsinlärningen med tanke både på avkodning och läsförståelse.

SPRÅKLIG KARTLÄGGNING F-6. Många elever behöver anpassningar och/eller vissa individuella insatser utan att det ska till en hel utredning. Det här är dagen som handlar om hur man kartlägger språk, läsning och skrivning för att kunna göra tillvaron i skolan bättre för språkligt sköra elever. Kursdeltagarna får bl.a. en introduktion i materialen Bedömning Av Språk och Testbatteriet. Kursen hålls i Uppsala.

TILLTALANDE TILLTAL är en kurs som Astrid Frylmark håller tillsammans med Kikki Högberg, varumärkesstrateg, om hur man som företagare kan arbeta med att presentera sig och sitt företag på ett mer effektivt sätt. Kikki står för kunskapen om sociala medier, varumärket och går igenom deltagarnas befintliga material medan jag står för den praktiska presentationstekniken i röst och tal.Läs om Kikki Högberg på www.yaybd.se. TILLTALANDE TILLTAL hålls även separat, om muntlig framställning, som föreläsning och/eller workshop.


NÅGRA CITAT från tidigare kursdeltagare: 
Mycket bra dag med matnyttig teori och praktik. Jag har mycket med mig hem till vardagen. 
Lätt att fråga/diskutera. Du har varit en positiv och glad föreläsare.
Lätt att lyssna på. Tack för en innehållsrik dag!
Som "ensamarbetare" i en liten kommun får jag en härlig vitamininjektion!
Allt har tilltalat mig.
Bra innehåll med praktisk förankring
Strukturerat och överskådligt.
Bra erfarenhetsutbyte och fallbeskrivningar.
Jag är så nöjd så just nu kommer jag inte på något att förbättra. Tiden sätter gräns för diskussionen. Det är ju givande i en så här kunnig och erfaren grupp. Bra stämning, god mat, seriöst och genomtänkt. Tack!"

Vid samtliga ovanstående arrangemang är det begränsat med platser.