Produkten tilllagd i din varukorg

Totalt, produkter:
Totalt frakt:  Fastställs senare
Totalt:
Fortsätt handla Gå till kassan

LYSTRING - Tsatsiki och morsan

OBS att Lystring idag levereras på CD, vilket många saknar. Inom kort kommer programmet att följa med boken på ett USB-minne som passar i alla sorters USB-uttag.

Lystring har fokus på språklig ljudmedvetenhet. Som det hörs på namnet är det i detta läromedel lyssnandet som är det centrala. Vi vänder oss till elever i årskurs 2 – 6, som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, normal hörsel men auditiva svårigheter eller måttlig hörselnedsättning.


Läromedlet är konstruerat så att det passar alldeles utmärkt för elever med cochleaimplantan /CI . Elever med språkliga svårigheter eller annat modersmål än svenska har också nytta och glädje av Lystring. Det gäller också elever som behöver träna på att fokusera.

Vi kommunicerar med våra sinnen främst auditivt och visuellt. Förutom att lyssna och läsa har vi i detta läromedel tagit till vara på ytterligare två komponenter i kommunikationen, att se på munrörelserna och känna igen språkets rytm.

Lystring kan användas i skolan, i samarbete med hemmet eller enbart av föräldrar som vill hjälpa sitt barn.

Rubriker för övningar är bl.a. Ljud i vardagen, Associationer, Rimma, Bildillustrationer, Sammansatta ord och Språkrytm.

Pedagogik och metod: Alla övningar...

  • utgår från en välskriven och populär bok.
  • tränar språket i alla dess former med hjälp av datorn.
  • har en tydlig struktur som möjliggör samarbete mellan hem och skola.
  • är perfekta för en förälder som vill hjälpa sitt barn.

Syftet med Lystring är att hjälpa barn att upptäcka och träna ljud/ljudskillnader. Lystring vänder sig till elever i åk 2-6 med CI (cochleaimplantat), hörselnedsättning samt normalhörande med auditiva perceptionsstörningar/ svårigheter – vilket är vanligt förekommande bland barn och elever med språkstörning och dyslexi. För att nå bästa resultat bör man samarbeta med en vuxen och ha ”knäckt” läskoden. 

I övningarna tränas bland annat vardagsljud, vokalkvalitet, rim, diskrimination, ljudanalys, att urskilja ljud i ord och språkets rytm. Några övningar har videosekvenser med teckenspråk. Det finns möjlighet att visa eller dölja ord, upprepa ljud, visa teckenspråksalfabet. Vid rätt svar visas Bonuschansen. 

LYSTRING är ett otroligt genomarbetat och mångsidigt material som rekommenderas varmt.


Privatlicens – en användare. En bok, en skiva. För användning i hemmet 

Skollicens – en användare. En bok, en skiva. För den lilla skolenheten, den ensamma specialläraren/specialpedagogen. För installation på en dator.

Skollicens – flera användareFem böcker, en skiva. För installation på alla datorer i den aktuella skolan.


Fakta:
Artikelnr: B030
Författare: Marie Eklund och Inger Tibell Flemström
Målgrupp: 6-10 år
Vikt: 0,5 kg

Observera att det är olika pris för privatpersoner och skolor.  

V.g. välj mellan nedanstående alternativ.

price 400 kr

Less more