Produkten tilllagd i din varukorg

Totalt, produkter:
Totalt frakt:  Fastställs senare
Totalt:
Fortsätt handla Gå till kassan

Observation och kartläggning

Här finns material för språklig observation och kartläggning i olika åldrar. För dig som är logoped, talpedagog eller specialpedagog med inriktning på barns språkutveckling och/eller läsinlärning. 

Grid List

Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL

Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL

Traditionella test och material kan inte användas för att ta reda på om personer med svenska som andra språk har dyslexi eller andra inlärningshinder. KAMEL är ett kartläggningsmaterial utformat just för denna grupp.För att lättast möjligt komma igång rekommenderas en kursdag. Tidigare anordnades heldagskurser i Uppsala och på andra håll i landet. Efter...

1 800 kr

Bedömning av språk - B.A.S.

Bedömning av språk - B.A.S.

Bedömning Av Språk, B.A.S. är ett individuellt kartläggningsmaterial som är normerat för barn i förskoleklass och skolår 1.Vid nybesök eller som avslutande bedömning av ett barn som gått i behandling behövs ett material som ger en överblick över flera olika språkliga områden. Bedömning Av Språk (B.A.S.) ger en sådan överblick. Materialet kan också...

990 kr

Stavux - stavningstest

Stavux - stavningstest

STAVUX är något så unikt som ett svenskt stavningstest som är framtaget och utprövat på vuxna personer med varierande ålder och utbildningsnivå. Det enda i sitt slag i Sverige.Testet är konstruerat från grunden av logopederna Elin Nilsson och Kajsa Pettersson.Inledningsvis finns en teoretisk del om stavningsprocessen och olika typer av...

390 kr

Nya Nelli

Nya Nelli

Nya NELLI - neurolingvistiskt test för barn med språkstörning. Nya Nelli är ett välkänt test för de logopeder som arbetat några år. Det kvalitativa testet, som utformats av professorn i logopedi Birgitta Sahlén och leg logoped Eva Holmberg, utkom för första gången på 1980-talet. Det gavs sedan ut i en reviderad form år 2000 av Pedagogisk Design.Efter att...

1 450 kr

Observation av språk - OAS

Observation av språk - OAS

Observation Av Språk, O.A.S., är ett material som riktar sig till den som vill göra en språklig observation/individuell screening av barn i vid 5½-6 års ålder eller i förskoleklassen. O.A.S. är utformat för att de flesta barn ska klara uppgifterna. Det är utprövat på flera tusen barn under flera år i olika delar av landet. O.A.S. innehåller sådana...

590 kr

Rotfrukt

Rotfrukt

Rotfrukt av Merete Herrström är en klassiker i arbetet med morfologisk medvetenhet. Nu säljs detta uppskattade material via OrdAF! Den som kan stava till hög men inte till högt (*hökt), till hav och till örn men inte till havsörn (*hafsörn) eller till lugn men inte till lugnt (*lungt) har stannat av på nybörjarnivå. På sådan ljudenlig felstavning biter...

396 kr

Läsa eller lyssna? Läsa eller lyssna?

Läsa eller lyssna?

Läsa eller lyssna?  är en manual för bedömning av elevers informationsåtergivning av fakta ur texter efter läsning, lyssning eller samtidig läsning och lyssning.Läsa eller lyssna? är utformat för att användas vid kartläggning av språk, läsning och skrivning. Eleven ska återge fakta ur texter efter att ha läst, lyssnat eller samtidigt läst och lyssnat till...

455 kr

Språkbarometern – årskurs 6

Språkbarometern – årskurs 6

Med hjälp av SPRÅKBAROMETERN kan man göra en kartläggning och bedömning av elevernas språk. SPRÅKBAROMETERN har kommit till i samband med ett magisterarbete vid talpedagogutbildningen i Stockholm år 2013. Marina Lundén har vidareutvecklat materialet från sin uppsats och gjort en utprövning på 51 elever i årskurs 6.SPRÅKBAROMETERN består av sju olika delar...

470 kr

B.A.F - Bedömning av fonologi B.A.F - Bedömning av fonologi

B.A.F - Bedömning av fonologi

Uttalssvårigheter är de tal- och språkproblem hos barn som brukar vara mest uppenbara för omgivningen. Bedömning Av Fonologi, B.A.F., erbjuder ett nytt och varierat utbud av ord för kartläggning kopplat till lättillgängliga, tydliga och intressanta bilder. Dessa finns både i form av temabilder och småbilder där målorden lyfts fram. Bilderna passar lika...

1 550 kr